שרותי חשבות שכר

.יעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה


.עיבוד והפקת תלושי שכר

.תכנון אופטימלי של מבנה השכר והתשלומים הסוציאליים

.דוחות חודשיים ושנתיים לשלטונות המס

.טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין

.טיפול בתביעות מילואים, דמי לידה, אבטלה ותאונות עבודה

.הפקת דוחות תמחיריים וניהוליים ממערכת השכר