שירותי הנהלת חשבונות וחשבות


.ביצוע הנהלת חשבונות למגוון רחב של עסקים בשקלים ובמט"ח

.הכנת מאזני בוחן ודוחות ניהוליים חודשיים ורבעוניים להנהלה

.הפקת דוחות חודשיים לרשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי

.הפקת דוחות שנתיים לכל הרשויות לרבות אישורים על ניכויי מס במקור

.בניית תקציב שנתי והשוואתו לביצוע בפועל

.פתיחת תיקי מס ערך מוסף, מס הכנסה וביטוח לאומי

.הכנת משכורות ודיווחים חודשיים ושנתיים

.קשר שוטף במהלך השנה עם רשויות המס

.קשר ישיר למחשבי מס הכנסה, מס ערך מוסף ובטוח לאומי

.קליטת תנועות בנק של הלקוח ישירות ממחשבי הבנקים והתאמתם לספרי הלקוח

.ביצוע התאמות שוטפות עם בנקים, ספקים, לקוחות, חברות אשראי ואחרים

.הגשת דוחות חודשיים ע"י שידורם ישירות למס הכנסה ומס ערך מוסף תוך ניצול הטבות אשראי