הנפשות הפועלות


.נח פרידמן, רואה חשבון, כלכלן ומשפטן
.בוגר אוניברסיטת תל אביב
noah@fb-cpa.zahav.net.il


.יוסי בן-נון, רואה חשבון וכלכלן
.בוגר אוניברסיטת תל אביב
yossi@fb-cpa.zahav.net.il